r5 luchtverfrisser veiligheidsinformatieblad sds

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Toepassing : SU21 Consumenten product. PC3 ...- r5 luchtverfrisser veiligheidsinformatieblad sds ,Toepassing : SU21 Consumenten product. PC3 Luchtbehandelingsproducten. Luchtverfrisser. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier : Dovox B.V. Computerweg 3 3542 DP UTRECHT, Nederland Telefoon : +31-168-331711 Fax : +31-10-2270065 E-mail : [email protected] Website : www.dovox.nl 1.4. Telefoonnummer voor ..hemicals Safety Data Sheets | Shell GlobalChemicals Safety Data Sheets. Please use the search tool below to find the Safety Data Sheets (SDS) you’re looking for, you can search by either typing in: the product code; the full product name; a part of the product name and an asterisk, for example 'sol*' and it will find all products beginning with 'sol'VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Gelecon Webshop

Luchtverfrisser. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier : HIS G.Jubileumplein 19 ... 14-11-2014 CHESSOL SDS. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 830/2015

6184 SDS NL NL 0010

luchtverfrisser (6184) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het mengsel : Luchtverfrisser 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma : Kimberly-Clark Europe Limited 40 London Road Reigate Surrey RH2 9QP United Kingdom

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Productnaam : 1.1 Productidentificatie 1.3 Fabrikant: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming SDS-nr. : Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o. uL Okunin 1

Veiligheidsinformatieblad - VWR

R5 O, Oxyderend, R8 Xn, Schadelijk, R20/22 C, Bijtend, R35 RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1 Algemene informatie In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Productnaam : 1.1 Productidentificatie 1.3 Fabrikant: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming SDS-nr. : Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o. uL Okunin 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening 1907/2006/EG Shell Rimula R5 LE 10W-40 Versie 2.4 Herzieningsdatum22.03.2017 Printdatum 23.03.2017 2 / 20 800001003908 NL Gevarenpictogrammen : Geen gevarensymbool vereist Signaalwoord : Geen signaalwoord Gevarenaanduidingen : FYSISCHE GEVAREN: Geen indeling voor fysische gevaren volgens CLP criteria.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Vloeibare Luchtverfrisser VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Productnaam Vloeibare Luchtverfrisser: 1.1 Productidentificatie 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad ... [email protected] Groveko B.V. Postbus 155 6710 BD EDE Tel: 0318-632185 Fax: 0318-624511

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening 1907/2006/EG Shell Rimula R5 LE 10W-40 Versie 2.4 Herzieningsdatum22.03.2017 Printdatum 23.03.2017 2 / 20 800001003908 NL Gevarenpictogrammen : Geen gevarensymbool vereist Signaalwoord : Geen signaalwoord Gevarenaanduidingen : FYSISCHE GEVAREN: Geen indeling voor fysische gevaren volgens CLP criteria.

Verordening 1907/2006/EG Shell Rimula R5 M 10W-40

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening 1907/2006/EG Shell Rimula R5 M 10W-40 Versie 2.6 Herzieningsdatum 11.04.2018 Printdatum 12.04.2018 1 / 20 800001003933

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 453/2010 Productnaam : Vendor Winter Flowers Pagina 3/13 Uitgiftedatum : 29-01-2014 Vervangt uitgifte d.d : 28-08-2011 INFO CARE MSDS Propaan 0,1 - < 1 74-98-6 200-827-9 F+ 12

Veiligheidsinformatiebladen - Essity

Luchtverfrisser Ontraden gebruik Niet bepaald 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Verstrekker Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB) SE-40503 Göteborg Zweden Telefoonnummer +46 (0)31 746 00 00 +31 30 69 84 666 E-mailadres [email protected] Website 1.4.

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

· Toepassing van de stof / van de bereiding luchtverfrisser · Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad · Fabrikant/leverancier: Metsä Tissue Oyj, Customer Service Place: FI-35801 Mänttä Telephone: +358 (0)10 464 7222 Telefax: +358 3 474 2957 E-mail: [email protected] Internet:

Verordening 1907/2006/EG Shell Rimula R5 M 10W-40

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Verordening 1907/2006/EG Shell Rimula R5 M 10W-40 Versie 2.6 Herzieningsdatum 11.04.2018 Printdatum 12.04.2018 1 / 20 800001003933

6184 SDS NL NL 0010

luchtverfrisser (6184) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het mengsel : Luchtverfrisser 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma : Kimberly-Clark Europe Limited 40 London Road Reigate Surrey RH2 9QP United Kingdom

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Gelecon Webshop

Luchtverfrisser. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier : HIS G.Jubileumplein 19 ... 14-11-2014 CHESSOL SDS. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 830/2015

Veiligheidsinformatieblad - Perstorp

Sprays, Luchtverfrisser, Peppersprays. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad E-mailadres [email protected] 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Europa (+)1 760 476 3961 (contract no: 334101) België Antigifcentrum +32 (0)70 245 245 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Luchtverfrisser 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Maatschappelijke zetel : NICOLS France Sarl. Adres : 2, allée des Erables.59980.Bertry.France. Telefoon : +33 3 27 76 59 26. Fax : +33 3 27 76 56 27. [email protected] 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen : + 32 67 87 51 00 Nicols.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Blocking Reagent Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2015/830 - België Overige middelen ter Peroxide Blocking Reagent, #1 Blocking Reagent, Peroxidase Block identificatie: 1.1 Productidentificatie

Versie -XX- Nederlandse -r5 Veiligheidsinformatieblad ...

Versie -XX- Nederlandse -r5 Veiligheidsinformatieblad (Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 453/2010) Vervangt -NL- Nederlandse -r4 Exosex® SP Tab Datum 28/02/17 QAFM143-7 Page 2 of 10 Gevaarsindicatie Geen Voorzorgsverklaringen (preventie) P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van - BOMA

MSDS referentie nummer : ECM- 107374,00 Dit veiligheids informatie blad is opgesteld conform Bijlage II/A van de verordening (EU) 2015/830. Classificatie is berekend overeenkomstig de Europese verordening 1272/2008 met hun respectievelijke amendementen. Zij is …

Veiligheidsinformatieblad - Perstorp

Sprays, Luchtverfrisser, Peppersprays. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad E-mailadres [email protected] 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Europa (+)1 760 476 3961 (contract no: 334101) België Antigifcentrum +32 (0)70 245 245 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1.

Veiligheidsinformatiebladen - az745204.vo.msecnd.net

Luchtverfrisser Ontraden gebruik Niet bepaald 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Verstrekker Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB) SE-40503 Göteborg Zweden Telefoonnummer +46 (0)31 746 00 00 +31 30 69 84 666 E-mailadres [email protected] Website 1.4.

Veiligheidsinformatieblad - Perstorp

Sprays, Luchtverfrisser, Peppersprays. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad E-mailadres [email protected] 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Europa (+)1 760 476 3961 (contract no: 334101) België Antigifcentrum +32 (0)70 245 245 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD GEUR NEUTRALISATOR …

Geïdentificeerd gebruik Luchtverfrisser 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier Aspen Pumps Group Apex Way Hailsham East Sussex BN27 3WA Tel: +44 (0) 1323 848842 Email: [email protected] Fax: +44 (0) 1323 848846 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer voor noodgevallen +44 (0)203 ...

Copyright ©AoGrand All rights reserved